CHINTIS LUNDGREN

Chintis Lundgren (b. 1981 in Tallinn) acquired her fabulous education in art at an alternative art scool formerly known as Non Grata, that by the time Chintis graduated had become a branch of Estonian Art Academy called Academia Grata. From 2002-2008 she took part of different exhibitions in Tallinn, Pärnu and Tartu. Her work can also be found in some art collections.
The painter Chintis became, as a result of a sudden and very frustrating creative crisis, an amateur animation director whos animations, that at first were only made for fun and later with a little more serious intent, can be seen at various festivals around the world and in the depths of the internet.

- - -

Chintis Lundgren (s. 1981 Tallinnas) on oma suurepärase kunstialase hariduse omandanud endises Academia Non Gratas, mis enne Chintise lõpetamist ümbernimetus Eesti Kunstiakadeemia filiaal Academia Grataks. Aastatel 2002-2008 osales ta erinevatel näitustel Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Tema töid võib kohata ka mõningates kunstikogudes. 
Maalikunstnik Chintisest sai ootamatu ja üsna frustreeriva  loomingulise kriisi tulemusena amatöörist animarežissöör, kelle algselt ainult enda lõbuks ja hiljem ka teiste lõbuks tehtud animajaburusi võib näha erinevatel festivalidel laias maailmas ning internetisügavustes.